Basic information on Data Protection

Responsible

A-MIDA PROTOS S.L.

CIF: B02912673

Contact

info@amidaprotos.com

Telf: 670 29 40 92

Adress: Carrer Tarragona, num. 2-B, 08329, Teià

Finality

1) Inquiries and requests for information: respond to the request.

2) Inquiries from customers and suppliers: respond to the request.

Legitimation

1) Inquiries and requests for information: legitimate interest in serving the interested parties. The treatments are based on the legitimate interest we have in managing and responding to requests for information and requests.

2) Consultations from customers and suppliers: contractual compliance.

Conservation

1) Inquiries and requests for information: within a period of one year from the last confirmation of interest.

2) Customer and supplier inquiries: personal data will be kept in compliance with the applicable statutory limitation periods.

Provenance

1) Inquiries and requests for information: the interested party or their legal representative.

2) Inquiries from customers and suppliers: the interested party or their legal representative.

Recipients

We do not transfer data to third parties.

International transfers

We do not make international transfers with your data.

Rights

You have the right to access your data, rectify it, delete it, limit or oppose its processing, portability, withdrawal of your consent and to submit complaints to the Control Authority (Spanish Agency of Data Protection).

Additional information

You can consult the additional and detailed information on Data Protection in the breakdown of sections that we present below (second informative layer).

 

General Information 

 

The purpose of this Privacy Policy is to make known the conditions governing the collection and processing of your personal data by our entity to ensure fundamental rights, your honor and freedoms, all in compliance with regulations current regulations governing the Protection of Personal Data.

 

Responsable. Qui és el Responsable del tractament de dades?

 

El Responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que sol o conjuntament amb altres determini les finalitats i mitjans del tractament de dades personals.

 

Li informem que la societat A-MIDA PROTOS S.L. (en endavant “A-MIDA PROTOS”) és la titular de la web amidaprotos.com, amb CIF: B02912673 i domicili a C/ Tarragona, num. 2-B, 08329, Teià. A més de contactar a les nostres oficines, pot fer-ho per correu electrònic a info@amidaprotos.com o per telèfon al 670 29 40 92.

 

Finalitat. Amb quina finalitat tractarem les seves dades personal?

 

A “A-MIDA PROTOS” tractem la informació que ens facilita per a gestionar les consultes rebudes. 

 

1) Consultes i sol·licituds d’informació: donar resposta a la sol·licitud plantejada.

2) Consultes de clients i proveïdors: donar resposta a la sol·licitud plantejada.

 

La informació personal que ens faciliti es mantindrà confidencial i protegida. En cap cas es destinarà o utilitzarà per a altres fins, no s’entregarà a terceres persones sense el seu consentiment, d’acord amb el que estableix el RGPD 679/2016 i la L.O. 3/2018. Per a complir amb les diferents disposicions legals, hem establert diferents nivells de seguretat per a protegir les dades personals que ens faciliti, havent adoptat totes les mesures tècniques al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i manipulació d’aquestes dades personals.

 

Legitimació. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 

La recollida i el tractament de les seves dades està legitimat sempre per una o diverses bases jurídiques, les quals detallem a continuació:  

 

1) Consultes i sol·licituds d’informació: interès legítim d’atenció als interessats. Els tractaments estan basats en l’interès legítim que tenim per a gestionar i donar resposta a les peticions d’informació i sol·licituds.

2) Consultes de clients i proveïdors: el compliment contractual.

 

Conservació. Per quant de temps conservarem les seves dades?

 

Utilitzem les seves dades durant el temps estrictament necessari per a complir les finalitats indicades anteriorment. 

 

1) Consultes i sol·licituds d’informació: durant el termini d’un any a partir de l’última confirmació d’interès.

2) Consultes de clients i proveïdors: les dades de caràcter personal es conservaran en compliment dels terminis legals de prescripció que resultin d’aplicació.

 

Procedència. Com hem obtingut les seves dades?

 

Visitar la web de “A-MIDA PROTOS” no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. 

 

1) Consultes i sol·licituds d’informació: el propi interessat o el seu representant legal.

2) Consultes de clients i proveïdors: el propi interessat o el seu representant legal.

Mesures de seguretat. Què fem per protegir les seves dades

 

“A-MIDA PROTOS” adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat i la privacitat de les seves dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades.

 

Entre d’altres, destaquen les següents mesures:

 • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 • Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 • Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament.
 • Seudonimizar i xifrar les dades personals, en cas que es tracti de dades sensibles.

 

Destinataris. A quins destinataris es comunicaran les dades?

 

Aquestes dades seran tractades per “A-MIDA PROTOS”, no cedim les seves dades a terceres persones ni entitats, llevat d’obligació legal. No realitzem transferències internacionals amb les seves dades personals.

 

Drets. Quins són els seus drets quan ens facilita dades?

 

La normativa vigent de protecció de dades l’empara en una sèrie de drets en relació amb l’ús que li donem a les seves dades personals. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.

 

A continuació, us expliquem quins són els drets que l’assisteixen:

 • Sol·licitar el accés a les seves dades personals
 • Sol·licitar la rectificació de les seves dades
 • Sol·licitar la supressió o eliminació de les seves dades (dret a l ‘ «oblit»)
 • Limitar o oposar a l’ús que li donem a les seves dades
 • Dret a la portabilitat de les seves dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.
 • Dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment
 • Dret a presentar una reclamació en matèria de protecció de dades davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades

 

Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent manera:

 

Presencialment o per correu electrònic a:

A-MIDA PROTOS S.L.

CIF: B02912673

C/ Tarragona, num. 2-B, 08329, Teià

info@amidaprotos.com

 

A més dels drets que l’assisteixen, si creu que les seves dades no s’estan recaptant o tractant d’acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè podrà realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control, les dades de contacte indiquem a continuació:

Agència Espanyola de Protecció de Dades

C / Jorge Juan, 6. 28001, Madrid.

E-mail: info@agpd.es

Telèfon: 912663517

Web: https://www.agpd.es

 

Consentiment i acceptació

 

L’acceptació del present document indica que vostè entén i accepta totes les clàusules de la nostra política de privacitat per la qual cosa autoritza la recollida i el tractament de les seves dades personals en aquests termes. Als formularis de contacte aquesta acceptació es realitza mitjançant l’activació de la casella de verificació de la nostra Política de Privacitat.